Historisch Genootschap Wieringermeer

De vereniging Historisch Genootschap Wieringermeer is 10 december 1992 opgericht en heeft als doelstelling ‘Het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor alles wat de Wieringermeer betreft’.

Zoals wellicht bekend is de Wieringermeer ingepolderd in het kader van de Zuiderzeewerken. De Wieringermeerpolder mag zich als enige ‘Zuiderzeepolder’ noemen (in tegenstelling tot de ‘Noordoostpolder’ en de ‘Flevopolders’) omdat deze in de toenmalige Zuiderzee is aangelegd en de Afsluitdijk pas in 1932 is gereedgekomen.

Werken aan de doelstelling
De belangrijkste werkzaamheden om de hier boven genoemde doelstellingen te bereiken zijn de volgende:
– het verzamelen en publiceren van verhalen, gegevens en kennis over de Wieringermeer
– het verwerven, archiveren en exposeren van historische documenten en voorwerpen
– het organiseren van lezingen, themamiddagen en tentoonstellingen

Centrum van de vereniging
Veel resultaten van genoemde werkzaamheden zijn terug te vinden in de Cultuurschuur aan het Loggersplein 1 in Wieringerwerf.
De bezoeker krijgt daar een goed beeld van de wording en opbouw van de polder.
Elke zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur staan vrijwilligers voor u klaar bij al uw vragen en serveren zij u een kopje koffie of thee.
De toegang en de koffie zijn gratis.

Meer informatie is te vinden op www.wieringermeergeschiedenis.nl