Rabobank

Samen halveren we voedselverspilling – Banking for Food

Voedselzekerheid is een thema dat ons allemaal raakt. De wereldbevolking groeit, leeft langer en wordt gemiddeld steeds welvarender. De vraag naar voedsel stijgt daardoor tot 2050 naar verwachting met circa 60%. Tegelijkertijd raken de grondstoffen die nodig zijn om de agrarische productie op peil te houden op en zijn er steeds minder mogelijkheden om land geschikt te maken voor akkerbouw. Voedselzekerheid is een enorm ingewikkeld vraagstuk. Banking for Food is de visie van de Rabobank op voedselzekerheid. De rol van de Rabobank is het leveren van de toegang tot en financiering, kennis en netwerken.