GreenPort NHN

GreenPort NHN heeft als doelstelling het stimuleren en initiëren van innovatie in de regio Noord-Holland Noord. Dit doen wij door bedrijfsleven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen te verbinden en gezamenlijk in te zetten op samenwerking en innovatie.
Agrariërs krijgen met steeds meer uitdagingen te maken. Klimaatverandering en extremer weer, maar ook de noodzaak tot de ontwikkeling van duurzamere teeltmethoden. De innovatieve ondernemers in Noord- Holland zijn op zoek gegaan naar een nieuwe oplossing die wordt gepresenteerd: teelt op water.
Kom kijken naar onze proefopstelling op de Boerenversmarkt!